UPRAVNO VIJEĆE

1. Bernardo Pahor, dipl. pol. – predsjednik, predstavnik osnivača
2. Igor Šoštarić, struč.spec.oec. – član, predstavnik osnivača
3. Ivana Jakin, mag.iur. – član, predstavnik osnivača
4. Ivana Milašinović, mag. logoped – član, predstavnik radnika ispred Skupa radnika
5. Biserka Matasić, mag. kineziologije – član, predstavnik radnika ispred Stručnog vijeća
Banner2456
Banner2
Banner25
Banner
C-_Users_Gabi_Desktop_Banner26
Banner1