UPRAVNO VIJEĆE

1. Bernardo Pahor, dipl. pol. – predsjednik, predstavnik osnivača
2. Vanda Antunović, mag. novinarstva – član, predstavnik osnivača
3. Krešimir Sučić, dr. vet. med. – član, predstavnik osnivača
4. Ivana Čohan, mag. logoped – član, predstavnik radnika ispred Skupa radnika
5. Biserka Matasić, mag. kineziologije – član, predstavnik radnika ispred Stručnog vijeća
Banner2456
Banner2
Banner25
Banner
C-_Users_Gabi_Desktop_Banner26
Banner1