POZIVI ZA PONUDE

17.12.2021. 

Poziv za dostavu ponude – nabava kliničkog audiometra

27.12.2021. 

Odluka o odabiru – nabava kliničkog audiometra


13.7.2021. 

Poziv za dostavu ponude – usluge stručnog građevinskog nadzora za izvođenje radova na rekonstrukciji Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac

30.7.2021. 

Odluka o odabiru – usluge stručnog građevinskog nadzora za izvođenje radova na rekonstrukciji Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac


9.12.2020.

Poziv za dostavu ponude – nabava medicinske opreme dijagnostički  EEG sustav, 16 kanalni, sa softverom za snimanje EEG-a i mogućnosti rada 2-kanalnog ILF NFB treninga

17.12.2020. 

Odluka o odabiru – nabava medicinske opreme dijagnostički  EEG sustav, 16 kanalni, sa softverom za snimanje EEG-a i mogućnosti rada 2-kanalnog ILF NFB treninga


23. 5. 2019.

Poziv za dostavu ponude – Izvođenje radova na sanaciji prilazne rampe za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na ulazu u zgradu Poliklinike Suvag

4.6.2019.

Odluka o odabiru – Izvođenje radova na sanaciji prilazne rampe za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na ulazu u zgradu Poliklinike Suvag


18. 4. 2019.

Poziv za dostavu ponude – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac na lokaciji: Alfreda Krupe 2, Karlovac

2.5.2019.

Odluka o odabiru – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac na lokaciji: Alfreda Krupe 2, Karlovac


29. 5. 2018.

Poziv za dostavu ponude – Izvođenje radova na izmjeni podova u kabinetima broj 10, 11,13 i 14 Poliklinike Suvag


14. 7. 2017.

Izvođenje radova na izmjeni podova u četiri kabineta

Banner2456
Banner2
Banner25
Banner
C-_Users_Gabi_Desktop_Banner26
Banner1