ODJEL MEDICINSKE DIJAGNOSTIKE I REHABILITACIJE

MEDICINSKA DIJAGNOSTIKA

 

Dijagnostika svih razvojnih i stečenih komunikacijskih i jezično-govornih poremećaja, dijagnostika specifičnih teškoća učenja (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia), funkcionalna dijagnostika slušanja i dijagnostika poremećaja glasa i gutanja kod osoba svih životnih dobi.

 

MEDICINSKA REHABILITACIJA

 

U sklopu medicinske rehabliltacije pružamo logopedski tretman, tretman edukacijskog rehablitatora, tretman kineziterapeuta, tretman psihologa, terapiju senzorne integracije i NFB trening po Othmeru.

Uz individualnu rehablitaciju, provodi se i rad u grupi djece sa motoričkim i jezično govornim teškoćama sa ciljem poticanje socijalizacije  te dodatne stimulacije

 Naš stručni tim čine otorinolaringolog, neuropedijatar, logopedi, psiholog,  edukacijski rehabilitator, kineziterapeut.

Radno vrijeme:

ponedjeljak-petak: 7.00 – 20.30 sati

Voditeljica  odjela:

Bojana Knežević, mag. logopedije

Telefonski broj:
(047) 617 152

 

Izdvojena ambulanta Slunj, Dom zdravlja Slunj

Radno vrijeme:

Utorak i četvrtak od 8-14 sati

Kontakt : 095 355 4539

Za pregled i terapiju je potrebna uputnica odabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Banner2456
Banner2
Banner25
Banner
C-_Users_Gabi_Desktop_Banner26
Banner1