NAZOČNOST SJEDNICAMA

Zahtjev za nazočnost sjednici Upravnog vijeća građani podnose najmanje dva dana prije održavanje sjednice, u pravilu pisanim podneskom na adresu: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac, Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48 ili mailom: poliklinika-suvag@ka.t-com.hr uz predočenje osnovnih identifikacijskih podataka (ime i prezime; godina rođenja; ime roditelja; datum rođenja; broj i mjesto izdanja osobne iskaznice). Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća može se istodobno osigurati za dvije osobe, pri čemu se vodi računa o redoslijedu prijavljivanja.

Banner2456
Banner2
Banner25
Banner
C-_Users_Gabi_Desktop_Banner26
Banner1